Severe leksikon
A
AMBOLT Skærm af cirrusskyer, der danner den øverste del af store byge- og tordenskyer. Ambolten består af iskrystaller.
ANVIL CRAWLERS Spektakulære lyn, der “kravler” horisontalt hen over himlen.
ATMOSFÆRE Lag af gasarter, der omgiver Jorden. Er inddelt i troposfæren, stratosfæren, mesosfæren, termosfære og exosfæren. Nedadtil afgrænset af jordoverfladen, opadtil diffus. Ionosfæren strækker sig fra mesosfæren opad gennem termosfæren, men er egentlig ikke en sfære eller et lag.
B
BACKSHEARED ANVIL En tordenbyge med bagudbøjet ambolt. Som regel et tegn på kraftige opadgående vinde inde i skyen.
BEAR’S CAGE Område i tordenbygen, hvor sigten er hæmmet af kraftig nedbør. Meget farligt sted at befinde sig.
BACKING Når vinden drejer mod uret.
BOW ECHO Radarudtryk for en bueformet linje af tordenceller. De ledsages ofte af meget kraftige faldvinde.
BUST Man taler om “bust”, når chasen er slået fejl. Det vil sige, at vejret ikke blev, som man havde forventet
BYGE Nedbør fra konvektive cumuliforme skyer, hyppigst cumulonimbus. Nedbørtypen kendes normalt på at den er forbigående, altså med en pludselig begyndelse og afslutning og i almindelighed på store og hurtige ændringer i intensiteten.
album: dsc_0006-01.jpg
C
CAP Inversionslag af varm luft, der ligger som et låg i atmosfæren. Hvis det er stærkt nok, kan det hæmme tordenbygernes udvikling. Men hvis der bliver slået hul, og den varme fugtige luft kan få kontakt med den kolde, kan udviklingen blive eksplosiv.
CAPE Convective Available Potential Energy. Et udtryk for, hvor meget energi der er til stede, for at luften kan stige til vejrs. Jo større cape, desto mere instabil luft og desto kraftigere tordenbyger.
CC-LYN Cloud to cloud. Sky til sky-lyn.
CG-LYN Cloud to ground. Sky til jord-lyn.
CHASER CONVERGENCE Et udtryk, der dækker over, når mange chasere samles ét sted, f.eks. ved en lovende supercelle, eller når en lille by indvaderes af chasere.
CHASE FEVER Hvert forår begynder chasere at blive utålmodige og ivrige efter at komme ud at chase igen. Det kalder man chase fever.
CLASSIC SUPERCELL Klassisk supercelle, der byder på hele pakken; kraftig regn, vind, hagl og ret voldsomme tornadoer! Dog har man i en klassisk supercelle bedre udsyn end i en HP.
CORE Kernen i en supercelle. Området er ofte kendetegnet ved meget kraftig nedbør, store hagl, voldsome vindkast og eventuelt tornadoer. Kun garvede chasere bør prøve kræfter med at corepunche!
COREPUNCHE At køre igennem kernen (the core) af bygen. Det er ekstremt farligt og bør kun udøves af erfarne chasere!
CUMULONIMBUSSKY Stor bygesky med karakteristisk ambolt. Er som regel ledsaget af hagl, torden og regn..
Images: StormHuntOrg_logo3.jpg
D
DERECHO Mesocale konvetivt system, der rummer udbredt uvejr. Det fremtræder ofte som et bueformet ekko på radaren.
DOMINATOR Ligesom TIV’en er Dominator også et specialbygget køretøj, der anvendes under tornadochases. Bilen er bygget af Reed Timmer, der bl.a. er kendt fra Discovery-serien “Stormchasers”.
DOPPLER RADAR Avanceret radar, der registrerer vinde, som bevæger sig henholdvis væk fra og hen imod radaren. Det angives med farverne rød og grøn. De steder, hvor de to farver nærmest slynger sig rundt om hinanden, kan der være en tornado.
DOW Doppler on wheels – Mobil dopplerradar monteret på lastbil. Anvendes til at pejle modsatrettede vinde i tordenbyger.
DOWNDRAFT Nedadrettede vinde i forbindelse med nedbør i kraftige byger og bygesystemer. Vindende kan nå store hastigheder og er især til fare for flytrafikken.
DRYLINE Grænsezone, der adskiller varm og fugtig luft fra meget varm og tør luft. Det er ofte her, at der dannes isloerede superceller.
DRYLINE MAGIC
Chaserudtryk for de ofte isolerede og fotogene superceller, der dannes på drylinen.
news: turbulensdag4stor.jpg
E
ENHANCED FUJITA SCALE Den nye tornadoskala, der blev taget i brug i februar 2007 som erstatning for den gamle skala. Den skal gøre det nemmere at vurdere tornadoens styrke.
F
FAHRENHEITSKALA Temperaturskala, der mest benyttes i USA. Vands frysepunkt er i denne skala fastsat til 32°F og kogepunktet til 212°F. Skalaen er oprindelig defineret ud fra salmiakmættet vands frysepunkt (0°F) og menneskets legemstemperatur (100°F). Fahrenheit kan omregnes til Celsius ved først at trække 32 fra Fahrenheit-temperaturen, gange resultatet med 5 og til sidst dividere med 9.
FFD Forward flank downdraft. Modsat RFD er FFD faldvinde på forkanten af supercellen. Luftmassen er kold, da den stammer fra højere luftlag i atmosfæren, hvor temperaturen er lavere.
FLASHFLOODING Pludselig oversvømmelse af lavereliggende områder som følge af vand, der strømmer ned af f.eks. bjergskråninger.
FLOODING Oversvømmelse som følge af den kraftige nedbør i tordenbyger.
FUJITA, TED Amerikansk forsker af japansk oprindelse, der opfandt Fujita-skalaen, der måler en tornados styrke ud fra de ødelæggelser, den anretter. Skalaen går fra EF0-EF5.
FUNNEL CLOUD
En kondenseringstragt, der strækker sig fra skybasen, men som ikke når helt ned til jorden. Hvis den senere gør det, kalder man det en tornado.
G
GORILLA HAGL Betegnelse for store hagl i forbindelse med kraftige tordenbyger.
GREENSBURG Amerikansk by med 2000 indbyggere i delstaten Kansas. Byen blev den 4. maj 2007 jævnet med jorden af en EF5-tornado.
GREENSBURG-TORNADOEN Den første EF5-tornado efter den nye skala. Den var næsten tre kilometer bred, havde vindhastigheder på op til 300 km/t. og var på jorden i over to timer.
GUSTFRONT Kølig nedsynkende og udstrømmende luft foran bygesystem, der møder varm og indstrømmende luft, danner en front, ofte med kraftige vindstød.
GUSTNADO Rotation, der dannes nær jordoverfladen langs en tordenbyges gustfront. Undertiden kan man se roterende søjler af jord på marker. Men de har ingen kontakt med skybasen og må ikke forveksles med tornadoer. De er som regel kortvarige.
H
HODOGRAF Diagram, hvor vindværdier i alle højder over en given station plottes. Ved hjælp af en kurve visualiseres f.eks. windshear.
HP-SUPERCELLE High percipitation – Supercelle med kraftig nedbør, vind og tornadoer.
HØJTRYK Et område, hvor lufttrykket er højere end omgivelserne. I højtryksområder synker luften normalt ned fra stor højde, fordi luftenstrømmer væk fra højtrykket ved jordoverfladen.
I
INSTABIL
Ustabil.
INVERSION Vejrsituation med højere temperatur i dele af atmosfæren end ved jorden. Kan ligge som et låg over byer og give smogproblemer. En situation, der kan vare ved længe. Det er især et storbyfænomen, hvor det kan give anledning til den farlige smog.
J
JETSTRØM Kraftig luftstrøm i 5-15 kilometers højde, der primært blæser fra vest mod øst med hastigheder på op til 400 km/t.
JOULES Måleenhed for CAPE. Måles i joules per kg: j/kg
Images: quinter_tornado.jpg
K
KONVEKTION Vertikal transport af fugt og varme af både op- og nedvinde.
KORNMOD Lysglimt fra lyn, der er for langt væk, til at man kan høre tordenskraldene.
L
LAVTRYK Et område hvor lufttrykket er lavere end omgivelserne. Luften strømmer ind mod midten af lavtrykket ved jordoverfladen.
LIFTED INDEX Lifted index er også et udtryk for, hvor ustabil luften er. Jo lavere index, desto mere instabil er atmosfæren.
LP-SUPERCELLE Low percipitation – Supercelle med ringe nedbør, men den kan ledsages af store hagl og kraftige faldvinde.
news: supercelldag4.jpg
M
MESOCYKLON En mesocyklon er en roterende luftmasse inde i selve supercellen på typisk 2-10 km i diameter. Det er luft, der stiger til vejrs og roterer omkring en vertikal akse. Mesocykloner forekommer ofte sammen med opvinde i supercellen. Tornadoer dannes inde i mesocyklonen.
N
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration
NWS The National Weather Service – den nationale vejrtjeneste.
O
OVERSHOOTING TOP Når skyen vokser op igennem cap’en, dannes der en lille bule foroven. Tegn på stor instabilitet, og at luften er brudt igennem til tropopausen.
articles: lp.jpg
P
PDS Particularly dangerous situation. Udsendes af SPC, når voldsomt vejr har kurs mod et befolket område.
Q
R
RISKS Udsendes af SPC. Der er tre typer risks: Slight, Moderate og High.
RFD Rear flank downdraft. Område med tør luft, der slynger sig rundt om den bageste del af mesocyklonen i supercellen. Disse faldvinde kan opnå store hastigheder og anrette massive ødelæggelser. Luftmassen stammer fra de mellemste lag i atmosføren og er derfor varm og fugtig.
news: lyn2dag4stor.jpg
S
SETUP Den forventede vejrsituation på dagen.
SHEAR Skiftende vind.
SKYBASE Den nederste del af skyen.
SPC Storm Prediction Center – varsler om severe weather. Ligger i Norman, Oklahoma.
SPEED SHEAR Skiftende vindhastighed med højden.
SQUALL LINE Bygelinje.
STRAIGHT LINE WINDS Kraftige horisontale vinde på forkanten af tordenbyger.
SUPERCELLE Roterende tordenbyge, der typisk indeholder kraftige vinde, store hagl, stærk nedbør, vind og undertiden også tornadoer.
T
TARGET AREA Det område, man forventer, at der vil ske en vejrudvikling, som man vil chase. Man udpeger typisk området om morgenen, længe før bygerne er blevet dannet.
TIV Tornado Intercept Vehicle – Dette køretøj er bygget af stormchaseren Sean Casey, der også er kendt fra Discovery-serien “Stormchasers”. Det er konstrueret specielt, så det kan tåle at opholde sig i en EF2-tornado. Der er bygget en version 1 og 2.
TORNADO Kraftig roterende hvirvelvind, der kan anrette store ødelæggelser. Dannes som følge af skiftende vinde (windshear) op igennem atmosfæren.
TORNADO EMERGENCY Udsendes af SPC, når der er umiddelbar fare for menneskeliv i forbindelse med en kraftig tornado.
TRIPLE POINT Grænseområde typisk mellem drylinen og varmfronten.
TWISTER Andet ord for tornado.
“TWISTER” Navn på amerikansk spændingsfilm fra 1996, som jeg tilfældigvis selv har oversat.
U
UPDRAFT Opadgående vind inde i en tordenbyge.
news: CTD_lille.jpg
V
VEER Når vinden drejer med uret.
VORTEX En roterende luftsøjle.
W
WALLCLOUD Lavthængende sky under selve tordenbygens skybase, hvorfra der ofte dannes tornadoer. Undertiden kan hele wallcloud’en rotere. Den dannes, når varm og fugtig luft suges ind under tordenbygen og kondenserer, således at der dannes en ny sky.
WARNING Udsendes af SPC, når voldsomt vejr er observeret, f.eks. tornado eller store hagl.
WATCH Udsendes af SPC, når voldsomt vejr forventes at udvikles i løbet af 3-6 timer.
WINDSHEAR Skiftende vindhastighed og -retning med højden.

Related Images:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.