, , , ,

Ankomst

Så lykkedes det endelig at nå frem efter en meeeget lang rejse. I og for sig gik den fint nok, men den var bare lang, navnlig fordi vi havde to stop undervejs: Amsterdam og Atlanta. Men det gik fint, og vi nåede til Dallas rettidigt. I…